თბილისი
+995 32 210 55 10
0
რეგისტრაცია ან შესვლა

ქართული
სპეციალური შეთავაზებები
0
12
6
18
1
ახალი შეთავაზებები
კინოკლუბი
კინო რუსთაველი ნაღმი
23 ნოემბერი
20:10 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:15 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
24 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
18:00 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
20:10 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:15 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
25 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
18:00 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
20:10 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:15 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
26 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
18:00 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
20:10 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:15 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
2
ტრეილერი
კინო რუსთაველი დიდი გმირი 3D
24 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
25 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
26 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი დიდი გმირი 3D
24 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:30 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
25 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:30 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
26 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:30 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
9
ტრეილერი
კინო აპოლო დიდი გმირი 3D
24 ნოემბერი
12:00 3.85 ლარი
45% 7 ლარი
25 ნოემბერი
12:00 3.85 ლარი
45% 7 ლარი
26 ნოემბერი
12:00 3.85 ლარი
45% 7 ლარი
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ინტერსტელარი
23 ნოემბერი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
24 ნოემბერი
19:15 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
25 ნოემბერი
19:15 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
26 ნოემბერი
19:15 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
16
ტრეილერი
კინო აპოლო ინტერსტელარი
24 ნოემბერი
16:30 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
25 ნოემბერი
16:30 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
26 ნოემბერი
16:30 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი უიჯი
23 ნოემბერი
19:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
25 ნოემბერი
19:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
26 ნოემბერი
19:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
2
ტრეილერი
კინო რუსთაველი უიჯი
23 ნოემბერი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
24 ნოემბერი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
25 ნოემბერი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
26 ნოემბერი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
2
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ინტერსტელარი
23 ნოემბერი
19:20 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
24 ნოემბერი
12:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
15:20 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
19:10 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
19:15 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
19:20 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
25 ნოემბერი
12:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
15:20 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
19:10 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
19:15 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
19:20 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
26 ნოემბერი
12:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
15:20 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
19:10 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
19:15 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
19:20 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
23
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ფუტკარი მაია 3D
24 ნოემბერი
14:45 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:05 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
25 ნოემბერი
14:45 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:05 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
26 ნოემბერი
14:45 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:05 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
2
ტრეილერი
კინო რუსთაველი შიმშილის თამაშები კაჭკაჭჯაფარა
24 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:45 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
17:45 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
25 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:45 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
17:45 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
26 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:45 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
17:45 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
35
ტრეილერი
კინო რუსთაველი შიმშილის თამაშები კაჭკაჭჯაფარა
23 ნოემბერი
20:00 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
22:30 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ფუტკარი მაია 3D
24 ნოემბერი
12:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
14:15 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
25 ნოემბერი
12:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
14:15 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
26 ნოემბერი
12:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
14:15 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
2
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი შიმშილის თამაშები კაჭკაჭჯაფარა
24 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
16:40 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
17:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
19:45 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
25 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
16:40 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
17:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
19:45 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
26 ნოემბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
16:40 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
17:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
19:45 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
14
ტრეილერი
კინო აპოლო შიმშილის თამაშები კაჭკაჭჯაფარა
23 ნოემბერი
19:30 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
24 ნოემბერი
14:00 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
19:30 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
22:00 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
25 ნოემბერი
14:00 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
19:30 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
22:00 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
26 ნოემბერი
14:00 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
19:30 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
22:00 4.4 ლარი
45% 8 ლარი
13
ტრეილერი
რესტორნები და ბარები
პიცა 47
კანჭი 37
ხინკალი 27
კარაოკე 15
სუში 9
Swoop Holiday
სასტუმროები 44
ტურები 21
საზღვარგარეთ 20
საქართველოში 19
მთაში 6
ჯანმრთელობა და სილამაზე
სტომატოლოგია 41
ეპილაცია 32
მასაჟი 29
სოლარიუმი 20
ჯანმრთელობა 3
გასართობი ცენტრები
გასართობი ცენტრი 53
კარაოკე 13
კინო 7
ბავშვისთვის 3
სპორტი 2
ავტოსამყარო
ავტოსკოლა 11
მამაკაცისთვის 1
ქალისთვის 1
Swoop მაღაზია
ტექნიკა 40
სახლისთვის 18
მამაკაცისთვის 3
ქალისთვის 3
სათამაშოები 2
კომპიუტერული ტექნიკა
ტექნიკა 3
შოპინგი
სახლისთვის 26
ტექნიკა 24
აქსესუარები 18
სხვა 14
ყურსასმენი 9
მომსახურება
ფოტოსესია 16
მამაკაცისთვის 1
ქალისთვის 1
ბავშვთა სამყარო
გასართობი ცენტრი 36
სათამაშოები 6
ბავშვისთვის 3
ფეხსაცმელი 2
საბავშვო 1
ჩატვირთე მეტი