თბილისი
+995 32 210 55 10
0
რეგისტრაცია ან შესვლა

ქართული
სპეციალური შეთავაზებები
3
9
6
30
3
ახალი შეთავაზებები
კინოკლუბი
კინოთეატრი ამირანი დრაკულა
23 ოქტომბერი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
24 ოქტომბერი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
25 ოქტომბერი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
26 ოქტომბერი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
4
ტრეილერი
კინო რუსთაველი გაუჩინარებული ქალი
23 ოქტომბერი
16:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
24 ოქტომბერი
16:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
19:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
25 ოქტომბერი
16:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
19:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
26 ოქტომბერი
16:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
19:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
25
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ანაბელი
24 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:30 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
25 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:30 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
26 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:30 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
0
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ნაღმი
23 ოქტომბერი
17:30 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
20:00 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
22:30 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
24 ოქტომბერი
15:00 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
17:30 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
20:00 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
22:30 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
25 ოქტომბერი
15:00 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
17:30 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
20:00 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
22:30 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
26 ოქტომბერი
15:00 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
17:30 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
20:00 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
22:30 21.6 ლარი
20% 27 ლარი
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ნაღმი
23 ოქტომბერი
19:45 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
24 ოქტომბერი
19:45 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
25 ოქტომბერი
19:45 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
26 ოქტომბერი
19:45 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
5
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ანაბელი
23 ოქტომბერი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
24 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:45 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
25 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:45 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
26 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:45 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი გაუჩინარებული ქალი
23 ოქტომბერი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
24 ოქტომბერი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
25 ოქტომბერი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
26 ოქტომბერი
17:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
0
ტრეილერი
კინო რუსთაველი დრაკულა
23 ოქტომბერი
16:00 5.2 ლარი
50% 10.5 ლარი
18:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
24 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:15 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:00 5.2 ლარი
50% 10.5 ლარი
18:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
25 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:15 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:00 5.2 ლარი
50% 10.5 ლარი
18:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
26 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:15 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:00 5.2 ლარი
50% 10.5 ლარი
18:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
22:30 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
29
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ნაღმი
23 ოქტომბერი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
24 ოქტომბერი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
25 ოქტომბერი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
26 ოქტომბერი
20:00 6.9 ლარი
45% 12.5 ლარი
0
ტრეილერი
კინო რუსთაველი სიმინდის კუნძული
23 ოქტომბერი
16:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
18:00 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:15 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
24 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
18:00 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:15 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
25 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
18:00 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:15 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
26 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
16:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
18:00 5.8 ლარი
45% 10.5 ლარი
20:00 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
22:15 6.3 ლარი
45% 11.5 ლარი
10
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი მონსტრების ოჯახი
23 ოქტომბერი
17:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
24 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:30 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
17:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
25 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:30 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
17:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
26 ოქტომბერი
12:00 4.1 ლარი
45% 7.5 ლარი
14:30 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
17:15 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
8
ტრეილერი
კინო რუსთაველი მონსტრების ოჯახი
23 ოქტომბერი
17:30 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
24 ოქტომბერი
12:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
14:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
17:30 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
25 ოქტომბერი
12:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
14:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
17:30 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
26 ოქტომბერი
12:00 4.7 ლარი
45% 8.5 ლარი
14:00 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
17:30 5.2 ლარი
45% 9.5 ლარი
5
ტრეილერი
რესტორნები და ბარები
პიცა 41
ხინკალი 36
კანჭი 31
კარაოკე 9
სუში 9
Swoop Holiday
სასტუმროები 37
ტურები 25
საზღვარგარეთ 21
საქართველოში 15
მთაში 3
ჯანმრთელობა და სილამაზე
ეპილაცია 35
სტომატოლოგია 31
მასაჟი 29
სოლარიუმი 13
ქალისთვის 3
გასართობი ცენტრები
გასართობი ცენტრი 49
კარაოკე 7
კინო 7
ბავშვისთვის 6
სპორტი 3
ავტოსამყარო
ავტოსკოლა 18
აქსესუარები 2
სასწავლო ცენტრი 1
სერვისი 1
Swoop მაღაზია
ტექნიკა 31
სახლისთვის 26
მამაკაცისთვის 2
ქალისთვის 2
საოჯახო 1
კომპიუტერული ტექნიკა
ტექნიკა 1
სახლისთვის 1
პლანშეტი 1
შოპინგი
სახლისთვის 41
ტექნიკა 23
აქსესუარები 15
სხვა 11
პლანშეტი 3
მომსახურება
ფოტოსესია 15
სხვა 1
სტომატოლოგია 1
სერვისი 1
Swoop Library
უცხოელი მწერალი 7
ქართველი მწერალი 1
ბავშვთა სამყარო
გასართობი ცენტრი 31
ბავშვისთვის 5
სათამაშოები 2
საბავშვო 1
აქსესუარები 1
ჩატვირთე მეტი