0
კინოკლუბი
რუსთაველი
კავეა თბილისი მოლი
ამირანი
კავეა ისთ ფოინთი
აპოლო
კინო რუსთაველი ლალა ლენდი (+13)
22 იანვარი
13:30 5.5
45% 10
19:35 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
23 იანვარი
13:30 5.5
45% 10
16:45 6.05
45% 11
19:35 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
24 იანვარი
13:30 5.5
45% 10
16:45 6.05
45% 11
19:35 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
25
ტრეილერი
კინო რუსთაველი კაკუნი ჯოჯოხეთის კარზე (+17)
22 იანვარი
19:30 7.7
45% 14
23 იანვარი
19:30 7.7
45% 14
21:45 7.7
45% 14
24 იანვარი
19:30 7.7
45% 14
21:45 7.7
45% 14
2
ტრეილერი
კინო რუსთაველი მოანას თავგადასავალი
22 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:30 5.5
45% 10
19:15 7.7
45% 14
23 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:30 5.5
45% 10
19:15 7.7
45% 14
24 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:30 5.5
45% 10
19:15 7.7
45% 14
55
ტრეილერი
კინო რუსთაველი მონსტრი მანქანები
22 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:20 5.5
45% 10
23 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:20 5.5
45% 10
24 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:20 5.5
45% 10
12
ტრეილერი
კინო რუსთაველი xXx: დაბრუნება (+13)
22 იანვარი
19:45 7.7
45% 14
23 იანვარი
14:15 5.5
45% 10
17:00 6.05
45% 11
19:45 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
24 იანვარი
14:15 5.5
45% 10
17:00 6.05
45% 11
19:45 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
10
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ყინულის დედოფალი 3: ცეცხლი და ყინული
22 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:15 5.5
45% 10
17:00 6.05
45% 11
23 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:15 5.5
45% 10
17:00 6.05
45% 11
24 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:15 5.5
45% 10
17:00 6.05
45% 11
22
ტრეილერი
კინო რუსთაველი არასწორი სიძე (+16)
22 იანვარი
11:45 4.95
45% 9
16:30 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
23 იანვარი
16:30 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
24 იანვარი
16:30 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
35
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ღამის კანონი (+17)
22 იანვარი
16:30 6.05
45% 11
22:00 7.7
45% 14
23 იანვარი
16:30 6.05
45% 11
22:00 7.7
45% 14
24 იანვარი
16:30 6.05
45% 11
22:00 7.7
45% 14
4
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ლალა ლენდი ( +13)
23 იანვარი
15:45 5.5
45% 10
18:45 7.15
45% 13
21:40 7.15
45% 13
24 იანვარი
15:45 5.5
45% 10
18:45 7.15
45% 13
21:40 7.15
45% 13
0
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი მონსტრი მანქანები
22 იანვარი
12:05 4.95
45% 9
14:30 5.5
45% 10
23 იანვარი
12:05 4.4
45% 8
14:30 4.95
45% 9
24 იანვარი
12:05 4.4
45% 8
14:30 4.95
45% 9
13
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი არასწორი სიძე (+16)
22 იანვარი
16:15 6.05
45% 11
19:00 7.7
45% 14
21:35 7.7
45% 14
23 იანვარი
16:15 5.5
45% 10
19:00 7.15
45% 13
21:35 7.15
45% 13
24 იანვარი
16:15 5.5
45% 10
19:00 7.15
45% 13
21:35 7.15
45% 13
29
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ღამის კანონი (+17)
22 იანვარი
15:45 6.05
45% 11
21:00 7.7
45% 14
23 იანვარი
15:45 5.5
45% 10
21:00 7.15
45% 13
24 იანვარი
15:45 5.5
45% 10
2
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი მგზავრები (+13)
22 იანვარი
12:45 5.5
45% 10
23 იანვარი
12:45 4.95
45% 9
24 იანვარი
12:45 4.95
45% 9
3
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ცუდი სანტა 2 (+16)
23 იანვარი
13:00 4.95
45% 9
24 იანვარი
13:00 4.95
45% 9
0
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი xXx: დაბრუნება (+13)
22 იანვარი
19:15 7.7
45% 14
23 იანვარი
16:30 5.5
45% 10
19:15 7.15
45% 13
21:55 7.15
45% 13
24 იანვარი
16:30 5.5
45% 10
19:15 7.15
45% 13
21:55 7.15
45% 13
0
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი კაკუნი ჯოჯოხეთის კარზე (+17)
22 იანვარი
21:50 7.7
45% 14
23 იანვარი
18:30 7.15
45% 13
21:50 7.15
45% 13
24 იანვარი
18:30 7.15
45% 13
21:50 7.15
45% 13
0
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი Ozzy
22 იანვარი
11:50 4.95
45% 9
23 იანვარი
11:50 4.4
45% 8
24 იანვარი
11:50 4.4
45% 8
19
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ასასინების კრედო (+13)
22 იანვარი
17:00 6.05
45% 11
23 იანვარი
17:00 5.5
45% 10
24 იანვარი
17:00 5.5
45% 10
7
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ყინულის დედოფალი 3: ცეცხლი და ყინული
22 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:15 5.5
45% 10
23 იანვარი
12:00 4.4
45% 8
14:15 4.95
45% 9
24 იანვარი
12:00 4.4
45% 8
14:15 4.95
45% 9
16
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი მოანას თავგადასავალი
22 იანვარი
13:50 5.5
45% 10
19:30 7.7
45% 14
23 იანვარი
13:50 4.95
45% 9
19:30 7.15
45% 13
24 იანვარი
13:50 4.95
45% 9
19:30 7.15
45% 13
24
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ლალა ლენდი
22 იანვარი
16:00 5.5
45% 10
19:15 7.15
45% 13
21:45 7.7
45% 14
23 იანვარი
16:00 5.5
45% 10
18:45 7.15
45% 13
21:45 7.7
45% 14
24 იანვარი
14:00 4.95
45% 9
17:30 6.05
45% 11
21:45 7.7
45% 14
25 იანვარი
24
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ღამის კანონი (+17)
22 იანვარი
18:30 7.7
45% 14
21:15 7.7
45% 14
23 იანვარი
18:30 7.7
45% 14
21:15 7.7
45% 14
24 იანვარი
18:30 7.7
45% 14
21:15 7.7
45% 14
25 იანვარი
2
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი მგზავრები (+13)
22 იანვარი
13:15 4.95
45% 9
23 იანვარი
13:15 4.95
45% 9
24 იანვარი
11:30 4.4
45% 8
25 იანვარი
2
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ყინულის დედოფალი 3: ცეცხლი და ყინული
22 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:05 5.5
45% 10
16:20 6.05
45% 11
23 იანვარი
14:05 5.5
45% 10
16:20 6.05
45% 11
24 იანვარი
14:05 5.5
45% 10
16:20 6.05
45% 11
25 იანვარი
3
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი xXx: დაბრუნება (+13)
22 იანვარი
19:00 7.7
45% 14
23 იანვარი
16:15 6.05
45% 11
19:00 7.7
45% 14
21:30 7.15
45% 13
24 იანვარი
16:15 6.05
45% 11
19:00 7.7
45% 14
25 იანვარი
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი მონსტრი მანქანები
22 იანვარი
11:40 4.95
45% 9
14:00 5.5
45% 10
23 იანვარი
11:40 4.95
45% 9
14:00 5.5
45% 10
24 იანვარი
11:40 4.95
45% 9
14:00 5.5
45% 10
25 იანვარი
5
ტრეილერი
ბათუმის კინო აპოლო ლალა ლენდი
22 იანვარი
16:30 4.95
45% 9
19:30 5.5
45% 10
23 იანვარი
16:30 4.95
45% 9
19:30 5.5
45% 10
24 იანვარი
16:30 4.95
45% 9
3
ტრეილერი
ბათუმის კინო აპოლო xXx: დაბრუნება
22 იანვარი
22:00 5.5
45% 10
23 იანვარი
22:00 5.5
45% 10
24 იანვარი
19:30 5.5
45% 10
22:00 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
ბათუმის კინო აპოლო ყინულის დედოფალი 3: ცეცხლი და ყინული
22 იანვარი
12:00 4.4
45% 8
23 იანვარი
12:00 4.4
45% 8
24 იანვარი
12:00 4.4
45% 8
3
ტრეილერი
ბათუმის კინო აპოლო Ozzy
22 იანვარი
14:30 4.95
45% 9
23 იანვარი
14:30 4.95
45% 9
24 იანვარი
14:30 4.95
45% 9
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ანას ცხოვრება (+16)
22 იანვარი
14:30 5.5
45% 10
23 იანვარი
14:30 4.95
45% 9
24 იანვარი
14:30 4.95
45% 9
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი 2+1
22 იანვარი
18:00 7.7
45% 14
23 იანვარი
18:00 7.15
45% 13
24 იანვარი
18:00 7.15
45% 13
6
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი არასწორი სიძე (+16)
22 იანვარი
16:45 6.05
45% 11
19:15 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
23 იანვარი
16:45 5.5
45% 10
19:15 7.15
45% 13
22:00 7.15
45% 13
24 იანვარი
16:45 5.5
45% 10
19:15 7.15
45% 13
22:00 7.15
45% 13
19
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ღამის კანონი (+17)
22 იანვარი
12:30 5.5
45% 10
20:45 7.7
45% 14
23 იანვარი
12:30 4.95
45% 9
20:45 7.15
45% 13
24 იანვარი
12:30 4.95
45% 9
20:45 7.15
45% 13
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი მგზავრები (+13)
22 იანვარი
21:45 7.7
45% 14
23 იანვარი
21:30 7.15
45% 13
24 იანვარი
21:30 7.15
45% 13
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ყინულის დედოფალი 3: ცეცხლი და ყინული
22 იანვარი
12:00 4.95
45% 9
14:15 5.5
45% 10
16:30 6.05
45% 11
23 იანვარი
14:00 4.95
45% 9
16:30 5.5
45% 10
24 იანვარი
14:00 4.95
45% 9
16:30 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ცუდი სანტა 2 (+16)
22 იანვარი
15:15 6.05
45% 11
23 იანვარი
15:15 5.5
45% 10
24 იანვარი
15:15 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი Ozzy
22 იანვარი
11:45 4.95
45% 9
23 იანვარი
11:45 4.4
45% 8
24 იანვარი
11:45 4.4
45% 8
2
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი xXx: დაბრუნება (+13)
22 იანვარი
19:45 7.7
45% 14
23 იანვარი
14:15 4.95
45% 9
17:00 5.5
45% 10
19:45 7.15
45% 13
21:45 7.15
45% 13
22:30 7.15
45% 13
24 იანვარი
14:15 4.95
45% 9
17:00 5.5
45% 10
19:45 7.15
45% 13
21:45 7.15
45% 13
22:30 7.15
45% 13
11
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი კაკუნი ჯოჯოხეთის კარზე (+17)
22 იანვარი
19:30 7.7
45% 14
23 იანვარი
17:00 5.5
45% 10
19:30 7.15
45% 13
22:00 7.15
45% 13
24 იანვარი
17:00 5.5
45% 10
19:30 7.15
45% 13
22:00 7.15
45% 13
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ასასინების კრედო (+13)
22 იანვარი
19:00 7.7
45% 14
23 იანვარი
19:00 7.15
45% 13
24 იანვარი
19:00 7.15
45% 13
6
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი მოანას თავგადასავალი
22 იანვარი
11:45 4.95
45% 9
13:00 5.5
45% 10
19:00 7.7
45% 14
23 იანვარი
13:00 4.95
45% 9
19:00 7.15
45% 13
24 იანვარი
13:00 4.95
45% 9
19:00 7.15
45% 13
21
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ლალა ლენდი (+13)
22 იანვარი
14:15 5.5
45% 10
17:00 6.05
45% 11
19:40 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
23 იანვარი
14:15 4.95
45% 9
17:00 5.5
45% 10
19:45 7.15
45% 13
22:30 7.15
45% 13
24 იანვარი
14:15 4.95
45% 9
17:00 5.5
45% 10
19:45 7.15
45% 13
22:30 7.15
45% 13
12
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი მონსტრი მანქანები
22 იანვარი
13:50 5.5
45% 10
16:15 6.05
45% 11
23 იანვარი
13:50 4.95
45% 9
16:15 5.5
45% 10
24 იანვარი
13:50 4.95
45% 9
16:15 5.5
45% 10
6
ტრეილერი