0
კინოკლუბი
რუსთაველი
კავეა თბილისი მოლი
ამირანი
კავეა ისთ ფოინთი
აპოლო
კინო რუსთაველი შმატრული
30 აპრილი
19:50 7.7
45% 14
01 მაისი
15:00 5.5
45% 10
16:50 6.05
45% 11
19:50 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
02 მაისი
15:00 5.5
45% 10
16:50 6.05
45% 11
19:50 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
9
ტრეილერი
კინო რუსთაველი მძევლები (+16)
30 აპრილი
17:30 6.6
45% 12
20:00 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
01 მაისი
11:50 4.95
45% 9
14:20 5.5
45% 10
17:30 6.6
45% 12
20:00 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
02 მაისი
11:50 4.95
45% 9
14:20 5.5
45% 10
17:30 6.6
45% 12
20:00 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
36
ტრეილერი
კინო რუსთაველი მზეთუნახავი და ურჩხული 3D
01 მაისი
12:00 4.95
45% 9
15:00 5.5
45% 10
02 მაისი
12:00 4.95
45% 9
15:00 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ჩემი შეყვარებული მონსტრია
30 აპრილი
19:15 7.7
45% 14
01 მაისი
19:15 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
02 მაისი
19:15 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კინო რუსთაველი წრე
30 აპრილი
22:00 7.7
45% 14
01 მაისი
22:00 7.7
45% 14
02 მაისი
22:00 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კინო რუსთაველი სმურფები3: დაკარგული სოფელი 3D
01 მაისი
12:30 4.95
45% 9
17:30 6.6
45% 12
02 მაისი
12:30 4.95
45% 9
17:30 6.6
45% 12
2
ტრეილერი
კინო რუსთაველი პატარა ბოსი 3D
30 აპრილი
18:00 6.6
45% 12
20:15 7.7
45% 14
01 მაისი
12:30 4.95
45% 9
15:00 5.5
45% 10
18:00 6.6
45% 12
20:15 7.7
45% 14
02 მაისი
12:30 4.95
45% 9
15:00 5.5
45% 10
18:00 6.6
45% 12
20:15 7.7
45% 14
24
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ფორსაჟი 8 (3D)
30 აპრილი
16:30 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
01 მაისი
13:30 5.5
45% 10
16:30 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
02 მაისი
13:30 5.5
45% 10
16:30 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
21
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ჩემი შეყვარებული მონსტრია
30 აპრილი
21:40 7.7
45% 14
01 მაისი
21:40 7.7
45% 14
02 მაისი
21:40 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი საიდუმლო აგენტები
30 აპრილი
19:20 7.7
45% 14
01 მაისი
19:20 7.7
45% 14
21:55 7.7
45% 14
02 მაისი
19:20 7.7
45% 14
21:55 7.7
45% 14
2
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ფორსაჟი 8 (3D)
30 აპრილი
16:00 6.05
45% 11
19:10 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
01 მაისი
13:00 5.5
45% 10
13:35 5.5
45% 10
16:00 6.05
45% 11
19:10 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
02 მაისი
13:00 5.5
45% 10
13:35 5.5
45% 10
16:00 6.05
45% 11
19:10 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
31
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი მძევლები (+16)
30 აპრილი
17:15 6.6
45% 12
19:45 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
01 მაისი
12:15 4.95
45% 9
14:45 5.5
45% 10
17:15 6.6
45% 12
19:45 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
02 მაისი
12:15 4.95
45% 9
14:45 5.5
45% 10
17:15 6.6
45% 12
19:45 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
22
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი სმურფები3: დაკარგული სოფელი 3D
01 მაისი
12:00 4.95
45% 9
14:20 5.5
45% 10
02 მაისი
12:00 4.95
45% 9
14:20 5.5
45% 10
4
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი შმატრული
30 აპრილი
19:45 7.7
45% 14
01 მაისი
16:35 6.05
45% 11
19:45 7.7
45% 14
22:10 7.7
45% 14
02 მაისი
16:35 6.05
45% 11
19:45 7.7
45% 14
22:10 7.7
45% 14
6
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი მზეთუნახავი და ურჩხული 3D
30 აპრილი
16:40 6.05
45% 11
01 მაისი
16:40 6.05
45% 11
13
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი პატარა ბოსი
30 აპრილი
19:40 7.7
45% 14
01 მაისი
13:00 5.5
45% 10
15:15 6.05
45% 11
17:30 6.6
45% 12
19:40 7.7
45% 14
02 მაისი
13:00 5.5
45% 10
15:15 6.05
45% 11
17:30 6.6
45% 12
19:40 7.7
45% 14
13
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ფორსაჟი 8 (3D)
30 აპრილი
16:15 5.5
45% 10
19:25 7.7
45% 14
01 მაისი
16:15 5.5
45% 10
19:15 7.15
45% 13
22:15 7.15
45% 13
02 მაისი
16:15 5.5
45% 10
22:15 7.7
45% 14
22
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი მძევლები (+16)
30 აპრილი
17:00 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
01 მაისი
13:00 4.95
45% 9
17:00 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
02 მაისი
13:00 4.95
45% 9
17:00 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
11
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი პატარა ბოსი 3D
30 აპრილი
17:15 6.6
45% 12
01 მაისი
14:30 5.5
45% 10
17:15 6.6
45% 12
02 მაისი
14:30 5.5
45% 10
17:15 6.6
45% 12
12
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი სმურფები3: დაკარგული სოფელი 3D
01 მაისი
12:00 4.95
45% 9
02 მაისი
12:00 4.95
45% 9
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი მზეთუნახავი და ურჩხული 3D
01 მაისი
14:15 5.5
45% 10
02 მაისი
14:15 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი წრე
30 აპრილი
22:20 7.7
45% 14
01 მაისი
19:30 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
02 მაისი
19:30 7.7
45% 14
2
ტრეილერი
ბათუმის კინო აპოლო პატარა ბოსი 3D
01 მაისი
12:00 4.4
45% 8
14:00 4.95
45% 9
02 მაისი
12:00 4.4
45% 8
14:00 4.95
45% 9
0
ტრეილერი
ბათუმის კინო აპოლო ფორსაჟი 8 (3D)
30 აპრილი
16:30 4.95
45% 9
01 მაისი
16:30 4.95
45% 9
02 მაისი
16:30 4.95
45% 9
0
ტრეილერი
ბათუმის კინო აპოლო "მძევლები" (+16)
30 აპრილი
19:30 5.5
45% 10
01 მაისი
19:30 5.5
45% 10
02 მაისი
19:30 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
ბათუმის კინო აპოლო შმატრული
30 აპრილი
22:00 5.5
45% 10
01 მაისი
22:00 5.5
45% 10
02 მაისი
22:00 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი წრე
01 მაისი
16:00 6.05
45% 11
02 მაისი
16:00 6.05
45% 11
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი საიდუმლო აგენტები
30 აპრილი
19:20 7.7
45% 14
01 მაისი
16:45 6.05
45% 11
19:20 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
02 მაისი
16:45 6.05
45% 11
19:20 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
2
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი მძევლები (+16)
30 აპრილი
17:30 6.6
45% 12
20:00 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
01 მაისი
12:30 4.95
45% 9
15:00 5.5
45% 10
17:30 6.6
45% 12
20:00 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
02 მაისი
12:30 4.95
45% 9
15:00 5.5
45% 10
17:30 6.6
45% 12
20:00 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
11
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი შმატრული
30 აპრილი
19:30 7.7
45% 14
01 მაისი
14:30 5.5
45% 10
17:00 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
02 მაისი
14:30 5.5
45% 10
17:00 6.05
45% 11
19:30 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
8
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ფორსაჟი 8
30 აპრილი
16:45 6.05
45% 11
22:15 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
01 მაისი
13:45 5.5
45% 10
16:45 6.05
45% 11
19:45 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
02 მაისი
13:45 5.5
45% 10
16:45 6.05
45% 11
19:45 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
15
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი Going in Style
01 მაისი
12:00 4.95
45% 9
02 მაისი
12:00 4.95
45% 9
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი პატარა ბოსი
30 აპრილი
17:15 6.6
45% 12
19:50 7.7
45% 14
01 მაისი
12:00 4.95
45% 9
13:00 5.5
45% 10
14:30 5.5
45% 10
17:15 6.6
45% 12
19:50 7.7
45% 14
02 მაისი
12:00 4.95
45% 9
13:00 5.5
45% 10
14:30 5.5
45% 10
17:15 6.6
45% 12
19:50 7.7
45% 14
27
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი Ghost In The Shell
01 მაისი
13:30 5.5
45% 10
02 მაისი
13:30 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი სმურფები3: დაკარგული სოფელი 3D
30 აპრილი
16:40 6.05
45% 11
01 მაისი
12:00 4.95
45% 9
14:20 5.5
45% 10
16:40 6.05
45% 11
02 მაისი
12:00 4.95
45% 9
14:20 5.5
45% 10
16:40 6.05
45% 11
18
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ჩემი შეყვარებული მონსტრია
30 აპრილი
19:00 7.7
45% 14
01 მაისი
19:00 7.7
45% 14
02 მაისი
19:00 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი მზეთუნახავი და ურჩხული 3D
30 აპრილი
19:00 7.7
45% 14
01 მაისი
19:00 7.7
45% 14
02 მაისი
19:00 7.7
45% 14
8
ტრეილერი
;