ყველა კატეგორია

ყველა კატეგორია
0
კინოკლუბი
რუსთაველი
კავეა თბილისი მოლი
ამირანი
კავეა ისთ ფოინთი
აპოლო
კინო რუსთაველი ბეიბი დრაივერი
24 აგვისტო
19:45 7.7
45% 14
25 აგვისტო
19:45 7.7
45% 14
26 აგვისტო
19:45 7.7
45% 14
3
ტრეილერი
კინო რუსთაველი საზიზღარი მე 3 (+6)
24 აგვისტო
15:00 5.5
45% 10
25 აგვისტო
15:00 5.5
45% 10
26 აგვისტო
15:00 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ვალერიანი და ათასი პლანეტის ქალაქი 3D (+13)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
19:30 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
25 აგვისტო
19:30 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
26 აგვისტო
19:30 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
4
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ბნელი კოშკი (+17)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
19:15 7.7
45% 14
25 აგვისტო
19:15 7.7
45% 14
26 აგვისტო
19:15 7.7
45% 14
3
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ანაბელის წყევლა: დასაწყისი (+18)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
22:00 7.7
45% 14
25 აგვისტო
22:00 7.7
45% 14
26 აგვისტო
22:00 7.7
45% 14
10
ტრეილერი
კინო რუსთაველი დიუნკერკი (+16)
24 აგვისტო
16:45 6.05
45% 11
22:00 7.7
45% 14
25 აგვისტო
16:45 6.05
45% 11
22:00 7.7
45% 14
26 აგვისტო
16:45 6.05
45% 11
22:00 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კინო რუსთაველი მკვლელის მცველი
23 აგვისტო
24 აგვისტო
13:45 5.5
45% 10
19:50 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
25 აგვისტო
13:45 5.5
45% 10
19:50 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
26 აგვისტო
13:45 5.5
45% 10
19:50 7.7
45% 14
22:30 7.7
45% 14
30
ტრეილერი
კინო რუსთაველი ფეთქებადი აგენტი
24 აგვისტო
16:30 6.05
45% 11
25 აგვისტო
16:30 6.05
45% 11
26 აგვისტო
16:30 6.05
45% 11
0
ტრეილერი
კინო რუსთაველი პატარა გოლიათი
24 აგვისტო
17:00 6.05
45% 11
25 აგვისტო
17:00 6.05
45% 11
26 აგვისტო
17:00 6.05
45% 11
3
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი საზიზღარი მე 3 (+6)
24 აგვისტო
13:40 5.5
45% 10
25 აგვისტო
13:40 5.5
45% 10
26 აგვისტო
13:40 5.5
45% 10
2
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ბნელი კოშკი (+17)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
14:00 5.5
45% 10
21:50 7.7
45% 14
25 აგვისტო
14:00 5.5
45% 10
21:50 7.7
45% 14
26 აგვისტო
14:00 5.5
45% 10
21:50 7.7
45% 14
4
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი მკვლელის მცველი
23 აგვისტო
24 აგვისტო
16:30 6.05
45% 11
19:15 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
25 აგვისტო
16:30 6.05
45% 11
19:15 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
26 აგვისტო
16:30 6.05
45% 11
19:15 7.7
45% 14
22:15 7.7
45% 14
17
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი პატარა გოლიათი (3D)
24 აგვისტო
14:45 5.5
45% 10
25 აგვისტო
14:45 5.5
45% 10
26 აგვისტო
14:45 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ვალერიანი და ათასი პლანეტის ქალაქი 3D (+13)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
16:00 6.05
45% 11
22:00 7.7
45% 14
25 აგვისტო
16:00 6.05
45% 11
22:00 7.7
45% 14
26 აგვისტო
16:00 6.05
45% 11
22:00 7.7
45% 14
6
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ტიტების სურნელი
24 აგვისტო
22:15 7.7
45% 14
25 აგვისტო
22:15 7.7
45% 14
26 აგვისტო
22:15 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი დიუნკერკი (+16)
24 აგვისტო
17:15 6.6
45% 12
25 აგვისტო
17:15 6.6
45% 12
26 აგვისტო
17:15 6.6
45% 12
0
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ბეიბი დრაივერი
24 აგვისტო
21:55 7.7
45% 14
25 აგვისტო
21:55 7.7
45% 14
26 აგვისტო
21:55 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კავეა თბილისი მოლი ანაბელის წყევლა: დასაწყისი (+18)
23 აგვისტო
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ვალერიანი და ათასი პლანეტის ქალაქი 3D (+13)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
13:45 4.95
45% 9
25 აგვისტო
13:45 4.95
45% 9
26 აგვისტო
13:45 4.95
45% 9
7
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ბნელი კოშკი (+17)
24 აგვისტო
16:45 5.5
45% 10
25 აგვისტო
16:45 5.5
45% 10
26 აგვისტო
16:45 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ტიტების სურნელი
24 აგვისტო
21:15 7.7
45% 14
25 აგვისტო
21:15 7.7
45% 14
26 აგვისტო
21:15 7.7
45% 14
2
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ცდუნება (+17)
23 აგვისტო
9
ტრეილერი
კინოთეატრი ამირანი ბეიბი დრაივერი
24 აგვისტო
21:30 7.15
45% 13
25 აგვისტო
21:30 7.15
45% 13
26 აგვისტო
21:30 7.15
45% 13
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ანაბელის წყევლა: დასაწყისი (+18)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
22:10 7.7
45% 14
25 აგვისტო
22:10 7.7
45% 14
26 აგვისტო
22:10 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ბნელი კოშკი (+17)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
16:30 6.05
45% 11
22:30 7.7
45% 14
25 აგვისტო
16:30 6.05
45% 11
22:30 7.7
45% 14
26 აგვისტო
16:30 6.05
45% 11
22:30 7.7
45% 14
5
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი პატარა გოლიათი
24 აგვისტო
13:30 5.5
45% 10
16:15 6.05
45% 11
25 აგვისტო
13:30 5.5
45% 10
16:15 6.05
45% 11
26 აგვისტო
13:30 5.5
45% 10
16:15 6.05
45% 11
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი მკვლელის მცველი
24 აგვისტო
14:00 5.5
45% 10
16:45 6.05
45% 11
19:15 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
25 აგვისტო
14:00 5.5
45% 10
16:45 6.05
45% 11
19:15 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
26 აგვისტო
14:00 5.5
45% 10
16:45 6.05
45% 11
19:15 7.7
45% 14
22:00 7.7
45% 14
4
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ფეთქებადი აგენტი
23 აგვისტო
24 აგვისტო
16:45 6.05
45% 11
20:00 7.7
45% 14
25 აგვისტო
16:45 6.05
45% 11
20:00 7.7
45% 14
26 აგვისტო
16:45 6.05
45% 11
20:00 7.7
45% 14
4
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი დიუნკერკი (+16)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
19:30 7.7
45% 14
25 აგვისტო
19:30 7.7
45% 14
26 აგვისტო
19:30 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი სპაიდერმენი: დაბრუნება
24 აგვისტო
13:45 5.5
45% 10
25 აგვისტო
13:45 5.5
45% 10
26 აგვისტო
13:45 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ტიტების სურნელი
24 აგვისტო
19:45 7.7
45% 14
25 აგვისტო
19:45 7.7
45% 14
26 აგვისტო
19:45 7.7
45% 14
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ბეიბი დრაივერი
24 აგვისტო
19:15 7.7
45% 14
25 აგვისტო
19:15 7.7
45% 14
26 აგვისტო
19:15 7.7
45% 14
4
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი საზიზღარი მე 3 (+6)
24 აგვისტო
14:45 5.5
45% 10
25 აგვისტო
14:45 5.5
45% 10
26 აგვისტო
14:45 5.5
45% 10
0
ტრეილერი
კავეა ისთ ფოინთი ვალერიანი და ათასი პლანეტის ქალაქი 3D (+13)
23 აგვისტო
24 აგვისტო
19:00 7.7
45% 14
21:45 7.7
45% 14
25 აგვისტო
19:00 7.7
45% 14
21:45 7.7
45% 14
26 აგვისტო
19:00 7.7
45% 14
21:45 7.7
45% 14
2
ტრეილერი
;