-30%

-31%

-30%

-30%

-29%

-15%

-15%

-15%

-20%

-20%

-20%

ფიტნესის მომსახურება, ინსტრუქტორი

-20%

-22%

-50%

-15%

-20%

-15%

-15%

-15%